Pisownia ó

Ó piszemy kiedy wymienia się na e lub o.
Przykłady:
siódemka - siedem
pióro - pierzyna
zbiórka - zbieracz
przód - przodek
miód - miodek
twór - twory
zbiór - zbiory
Ó piszemy w zakończeniach -ów, -ówka, -ówna.
Przykłady:
chłopców, wywiadów,
złotówka, główka, kartkówka
Nowakówna, Miłowiczówna,
wyjątek: skuwka, wsuwka, zasuwka
Ó nie piszemy nigdy na końcu wyrazów
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookie