Pisownia h

H piszemy kiedy wymienia się na g, z, ż.
Przykłady »
wahać - waga
druh - drużynowy
błahy - błazen
H piszemy w wyrazach rozpoczynających się od hipo-, hiper-, hydro-.
Przykłady »
hipoteza, hipokrytka, hipopotam, hipoteka,
hipermarket, hiperbola, hiperinflacja, hiperłącze
hydrolog, hydrofor, hydrobiologia, hydrofob
H piszemy w wyrazach obcego pochodzenia.
Przykłady »
alkoholik, bohater, druh, filharmonia, habit, hak, hałaśliwy, hamulec, handel, harmonijka, hasło, hełm, herbaciarnia, hodowla, honor, horyzont, hrabina, humor, huragan, hutnik, hymn, inhalator, ohyda, wehikuł